2019-11-29

AI och chattbotar

En bättre automatiserad kunddialog med chatbottar

Allt går hela tiden allt fortare och kunderna förväntar sig sekundsnabb service. Detta är en stor del av kundupplevelsen. Ibland till och med viktigare än själva produkten. Vilket i sin tur blir dyrt för företagen om de skall ha tillräckligt hög bemanning av kundtjänst och support. Särskilt om kundtjänsten skall vara öppen utöver kontorstider.

Klicka här för att läsa mer om chattbotar.

Palatin är specialiserade på att bygga chattbotar

Palatin kan hjälpa dig att skapa en egen chattbot. Palatin erbjuder totallösningar, men också utbildning och projektledning om du själv vill bygga en obemannad chattbot baserad på IBM:s Watson system.

Kundtjänst med chattbot

Palatin erbjuder utbildning, projektledning och helhetslösningar för chattbotar.

Klicka här för att läsa mer om Palatins tjänster för chattbotar.

IBM:s chattbot Watson Assistent

Palatin använder IBM:s Watson-chattbot som är ett av de största och mest avancerade systemen. I Watson finns redan vid start en big-data databas som företaget bara kompletterar med sin egen unika information. Sedan bygger man upp en struktur av frågor där Watsons språkigenkänning analyserar frågor, ställer följdfrågor och leder till rätt svar.

Klicka här för att läsa mer om Watson Assistent.