Bankerna certifierar Palatins kassasystem

De nordiska bankernas certifieringsorgan PAN Nordic har certifierat Palatins kassasystem för de senaste kortterminalerna med contact-less betalning (så kallad “blipp-funktion”).

Mer information om PAN Nordic och certifiering finns du på http://www.pan-nordic.org/PanNordicCard/Home.aspx