BookHit PRO

BookHit kommer hösten 2019 i en ny version som är helt webbaserad. Den nya kassan har utvecklats av Palatin Technologies AB på uppdrag av Quadriga och kommer att heta BookHit PRO.

Palatin Technologies AB kommer också att svara för BookHit-support på uppdrag av Quadriga.

Läs mer om nya BookHit PRO genom att klicka här.