Support på externa program

Palatin har byggt upp en stark avdelning för IT-support och ger också support på ett stort antal olika externa program. Bland dessa finns webshop och kassasystem från Quadriga AB. Flera av Palatins tekniker kommer dessutom från Quadriga och har en bred erfarenhet av dessa system. Läs mer på https://palatin.se/produkt/serviceavtal-euroshop/. Där kan också supportavtal tecknas.