Problem med Webcentral

2019-06-17 16:25: Problem löst meddelar Citycloud.

Citycloud som svara för serverdrift har problem med sitt interna nätverk och alla IP-nummer är borta. Man arbetar intensivt på att lösa detta. Detta påverkar endast butiker som är anslutna till webcentralen.

Vi rekommenderar att kassan kopplas ifrån webcentralen till Citycloud har löst problemet. Klicka här för att få en checklista för bortkoppling av webcentralen.