Internetproblem

2019-12-09 14:05: Telenor meddelar att problem är lösta.

Vi har idag tidvis haft problem med internet och webcentralen kan gå offline.

Kontaktlösa betalningar från årsskiftet

Visa och Mastercard har beslutat att alla kortterminaler måste ha stöd för kontaktlösa betalningar från och med 1 januari 2020. Därför kommer BABS Paylink och Verifone att före årsskiftet byta alla terminaler som inte är redo för kontaktlösa köp.

Alla Palatins kassaprogram är också redo och godkända av bankernas organisation PAN Nordic. Du kommer att få en sista viktig programuppgradering vid årsskiftet.

Problem med kortterminaler

2019-06-17 16:25: Problem löst.

BABS och Verifone rapporterar att man har problem med kortbetalningar i terminal. Problemet har inte drabbat alla butiker.

PSD2 – nya regler på betalmarknaden

Den 14/9 börjar nya EU-regler för säkrare betalningar att gälla (alla med kortterminal skall ha fått brev från sin bank om detta). Bakgrunden är att köp ska vara så säkra som möjligt, både för butik och kund. För att ett köp ska vara godkänt, måste kortkunden använda sig av två av följande saker:

  • Något man kan (t.ex. PIN-kod eller lösenord)
  • Något man äger (t.ex. bankkort eller smartphone)
  • Något man är (t.ex. fingeravtryck)

Så ett köp med exempelvis chip och PIN eller smartphone och fingeravtryck är godkänt och säkert. Det går fortfarande att blippa utan PIN-kod under vissa belopp. Exakt belopp och hur ofta man behöver ange sin kod bestäms av kortutgivaren. Det som inte längre går att använda är magnetspår, knappa in kortuppgifter eller att signera kortköp. 

Finns det några undantag?

Ett par stycken. Abonnemangsbetalningar, telefonorders och förbetalda kort (t.ex. presentkort) är undantagna från det nya direktivet. Kort utgivna utanför EU/EES berörs heller inte.

Vad gäller för e-handel?

Det nya direktivet gäller även e-handel, men här har betalförmedlarna har redan hanterat allt “under huven” så det skall inte påverka dig.

Vad gör jag om det inte går att blippa i min terminal?

Be kunden sätta i kortet och slå sin PIN-kod istället. Varje kortutgivare har egna regler för hur ofta man får blippa utan kod och vilka belopp som gäller.