PSD2 – nya regler på betalmarknaden

Den 14/9 börjar nya EU-regler för säkrare betalningar att gälla (alla med kortterminal skall ha fått brev från sin bank om detta). Bakgrunden är att köp ska vara så säkra som möjligt, både för butik och kund. För att ett köp ska vara godkänt, måste kortkunden använda sig av två av följande saker:

  • Något man kan (t.ex. PIN-kod eller lösenord)
  • Något man äger (t.ex. bankkort eller smartphone)
  • Något man är (t.ex. fingeravtryck)

Så ett köp med exempelvis chip och PIN eller smartphone och fingeravtryck är godkänt och säkert. Det går fortfarande att blippa utan PIN-kod under vissa belopp. Exakt belopp och hur ofta man behöver ange sin kod bestäms av kortutgivaren. Det som inte längre går att använda är magnetspår, knappa in kortuppgifter eller att signera kortköp. 

Finns det några undantag?

Ett par stycken. Abonnemangsbetalningar, telefonorders och förbetalda kort (t.ex. presentkort) är undantagna från det nya direktivet. Kort utgivna utanför EU/EES berörs heller inte.

Vad gäller för e-handel?

Det nya direktivet gäller även e-handel, men här har betalförmedlarna har redan hanterat allt “under huven” så det skall inte påverka dig.

Vad gör jag om det inte går att blippa i min terminal?

Be kunden sätta i kortet och slå sin PIN-kod istället. Varje kortutgivare har egna regler för hur ofta man får blippa utan kod och vilka belopp som gäller.

Problem med Webcentral

2019-06-17 16:25: Problem löst meddelar Citycloud.

Citycloud som svara för serverdrift har problem med sitt interna nätverk och alla IP-nummer är borta. Man arbetar intensivt på att lösa detta. Detta påverkar endast butiker som är anslutna till webcentralen.

Vi rekommenderar att kassan kopplas ifrån webcentralen till Citycloud har löst problemet. Klicka här för att få en checklista för bortkoppling av webcentralen.