Serverunderhåll

Den 2 februari sker serverunderhåll under en timme. Detta kan betyda webservern kan vara svår att nå under någon minut vid ett flertal tillfälle under den timme.