Uppgradering av server och webshop

WooCommerce (som är motorn bakom Palatins webshopar) har gjort en stor uppdatering. I samband med att denna installeras byter Palatin också till nya server.

WooCommerce-uppdateringen har bl a andra produkt-fält än den gamla versionen. Därmed kommer viss produktdata att försvinna vid uppdateringen. Dock inga bas-fält utan fält med extra information.