EuroShop 2019

EuroShop kommer hösten 2019 i en ny version som är helt webbaserad. Den nya kassan har utvecklats av Palatin Technologies AB på uppdrag av Quadriga och kommer att heta Palatin POS.

Palatin Technologies AB kommer också att svara för EuroShop-support på uppdrag av Quadriga.

Läs mer om nya EuroShop genom att klicka här.