2019-11-14

Försäljning

Försäljningsavdelningen nås på epost forsaljning@palatin.se och telefon 010-209 00 30.

Försäljningschef Jimmy Sjögren nås på e-post jimmy.sjogren@palatin.se och telefon 073-501 01 16.