Svensk handel är långt ifrån digitaliserad

I rapporten Digital försäljning till företag 2020 gör Svea Ekonomi en djupdykning i trender och utveckling bland Sveriges B2B-handlare.

54 procent uppger att de inte har någon digital försäljning. Samtidigt vittnar företag med digital försäljning om positiva effekter. 30 procent menar att det skapar en större försäljningskanal med fler leads och 20 procent menar att det både gör att det krävs mindre investeringar i säljteam och att det sparar tid när det kommer till att hitta rätt kontakter. Dessutom tror sex av tio att den digitala försäljningen inom branschen kommer öka de kommande tre åren.

Inköpare vill handla digitalt – men bara tre av tio företagare erbjuder digital försäljning

Vår rapport visar att fyra av tio inköpare föredrar att göra inköp via en e-handel. Men bara tre av tio företag erbjuder den möjligheten. Vi på Svea vet att intresset för att handla digitalt ökar för varje dag som går oavsett om man är inköpare eller privatperson, därför bör fler börja inventera vad gäller digital försäljning och vad man kan ställa om redan idag.

Tåget har ännu inte lämnat stationen

Svea Ekonomi vill med årets rapport visa vilka möjligheter som finns för dig och ditt företag – hur du kan hitta digitala vägar som ökar försäljningen och dessutom ger nya målgrupper. Förutom det är rapporten full med insikter som kan hjälpa dig att förstå inköparnas behov, vad ny teknik kan ha för inverkan på ditt företag och vad hållbarhetsarbete kan ha för betydelse.