Jimmy Sjögren är ny på försäljningsavdelningen hos Palatin. Jimmy har bred erfarenhet som IT-tekniker och inom försäljning.