Manual Dropshipment

Ikon för dropshipment

Dropshipment innebär att kunden beställer och betalar helt normalt i webshopen. Sedan skickar webshopen ordern vidare (tillsammans med butikens packsedel) till leverantören som i sin tur levererar produkten till slutkund. Det innebär att butiken inte behöver lagerhålla och hantera denna produkt.

Lägg till leverantör

 1. Gå till: WooCommerce > Produkter > Leverantörer.
 2. Skriv in Namn och Email adress (båda krävs). Övriga fält är frivilliga.
 3. Klicka på Lägg till ny dropshipment leverantör.

Nästa steg är att koppla produkter till leverantörer.

 1. Gå till WooCommerce > Produkter.
 2. Håll muspekaren över en produkt och klicka på REDIGERA.
 3. Gå till den högra kolumnen och hitta kryssrutan för Dropship-supplier.
 4. Välj en leverantör från dropdown-listan. 
 5. Spara eller Uppdatera produkten.

Du kan också använda massändring för att koppla ett stort antal produkter till en leverantör för Dropshipment.

Gå till produktöversikten och markera de produkter du vill ändra. Klicka på REDIGERA. Ange sedan leverantören i Leverantörs-fältet.

Ange sedan leverantören i Leverantörs-fältet.

OBS: Om leverantören redan finns i registret måste namnet vara exakt detsamma som det du anger här.

Leverantörs lagerlistor

Om en leverantör har en CSV-lagerlista, så kan denna importeras.

 1. Gå till: WooCommerce > Produkter > Leverantörer.
 2. Sök fram leverantören ur listan.
 3. Klicka på blå knappen LAGER CSV för att starta importprocessen.
 4. Välj filen och importera

Inställningar

Konfigurera CSV-lagerlistor

Leverantörers CSV-lagerlistor kan konfigureras på leverantörsnivå på två olika sätt:

Antal i lager – Med detta format kan leverantören skicka en fil som innehåller det antal produkter som finns i leverantörens lager. Alla siffror större än noll innebär att den finns i lager.

Indikator – Med detta format indikerar leverantören om en produkt finns I hans lager. Ofta är formatet Y/N eller 1/0. I detta format anges inte det aktuella lagerantalet.

Ange hur en leverantörs CSV-lagerfil skall hanteras:

 1. Gå till: WooCommerce > Produkter > Leverantörer.
 2. Håll muspekaren över en produkt och klicka på REDIGERA.
 3. Scrolla ner till Inställningar import av leverantörs CSV-lagerlista
 4. Ange: 
  1. CSV kolumnseparation — Tecken som separerar olika fält, t ex kommatecken (,)
  1. CSV sku kolumn # —SKU för produkten.
  1. CSV typ — Förklaras ovan
  1. CSV antal kolumn # — Nytt lagerantal som skall uppdateras.
 5. Uppdatera.

Anpassa email och packsedel

Gå till menyn WooCommerce > Inställningar > Email > Dropshipment meddelande för att konfigurera email-meddelande och packsedel:

Inställningar för email meddelande

 1. Skriv in en notering som du vill ha I ditt email.
 2. Skriv in information för din packsedel :
 3. URL för logo: Länk till den logo som du vill skall komma med på följesedeln.
 4. Företagsnamn
 5. Adress
 6. Email till din kundtjänst
 7. Telefon till din kundtjänst
 8. Ett ”tack” meddelande
 9. Välj ett nummer för Inventory pad som blir ett sätt att informera leverantörer och undvika slut-i-lager status
 10. Spara

För packsedel finns två alternativ: Anpassa standard packsedel för alla leverantörer, eller anpassa packsedel för en leverantör.

Standard packsedel för alla leverantörer:

 1. Skapa en ny katalog woocommerce-dropshipping i mappen för ditt tema
 2. I katalogen för plugin > woocommerce-dropshipping finns en fil med namnet “packingslip.html”.
 3. Kopiera denna fil till din nyskapade katalog myTheme / woocommerce-dropshipping / katalog.
 4. Redigera filen packingslip.html.

Anpassad packsedel för en leverantör:

 1. Notera vad leverantören har för SLUG.
 2. Skapa en ny katalog som heter woocommerce-dropshipping i mappen för ditt tema.
 3. I katalogen för plugin / woocommerce-dropshipping finns en fil med namnet “packingslip.html”
 4. Kopiera denna fil till din nyskapade katalog myTheme / woocommerce-dropshipping / katalog.
 5. Filen skall nu finnas på: “myTheme / woocommerce-dropshipping / SLUG_packingslip.html”.
 6. Redigera filen packingslip.html.

Klicka här för att komma tillbaka till manual-startsidan.