Manual Fakturering

Ikon för fakturering

Skapa order

Gå till menyn WooCommerce > ORDER och klicka på knappen LÄGG TILL ORDER.

Ett nytt fönster öppnas för att skapa en order (som du i sista steget fakturerar).

  1. Här anger du kund
  2. Här anger du de produkter som skall faktureras
  3. Här anger du nedladdningsbar produkt (skiljer sig från standardprodukter då kunden skall få nedladdningsrättigheter)
  4. Här kan du skriva in noteringar om ordern

Kund på order

Börja med att ange en kund genom att skriva namn i fältet KUND och på så sätt söka fram rätt kund. Alla uppgifter hämtas från kundregistret.

OBS Du kan i detta läge inte skapa en ny kund. Det måste du göra i menyn ANVÄNDARE innan du skapar en order.

Du kan också manuellt lägga till fakturerings- och leveransuppgifter genom att klicka på den lilla pennan som dyker upp när du håller muspekaren över fälten FAKTURERING och FRAKT.

Produkter på order

Därefter skall du lägga till produkter på ordern.

Klicka på knappen LÄGG TILL OBJEKT och sedan på knappen LÄGG TILL PRODUKTER.

Sök bland dina produkter, välj en och klicka på LÄGG TILL.

Upprepa proceduren för varje produkt du vill lägga till.

Du ändrar antal för en produkt genom att hålla muspekaren över produktraden och klickar på den lilla pennan som dyker upp längst till höger.

För att ta bort en produkt ur orden kan du antingen klicka på krysset bredvid pennan eller så kan du klicka på raden. Då markeras denna och du kan välja att ta bort markerade objekt.

Du kan också lägga till en rabattkod på ordern. Klicka då på ”Använd rabattkod” och ange den rabattkod som ska gälla.

När du lagt till alla produkter klickar du på RÄKNA OM Då summeras ordern.

Noteringar på order

Du kan lägga till egna notering på ordern, men systemet lägger automatiskt till alla andra ändringar.

Skicka faktura


Gå till blocket ORDER ÅTGÄRDER och välja SKICKA FAKTURA / ORDERDETALJER TILL KUND i dropdown menyn. Klicka sedan på knappen SKAPA. Då skickas fakturan till kunden med epost.

När ordern är fakturerad visas ett meddelande överst på sidan.

Klicka här för att komma tillbaka till manual-startsidan.