Manual Inställningar

Rättigheter i Smart Manager

Du kan begränsa användarrättigheterna till att arbeta i Smart Manager översikter. Standard är att användare har tillgång till översikter för sina normalsidor (produktkort, kundkort, order …). Om du vill ändra detta så öppnar du menyn INSTÄLLNINGAR > SMART MANAGER eller klicka på knappen för INSTÄLLNINGAR längst upp till höger i Smart Manager-fönstret.

Logotype på fakturor

Under INSTÄLLNINGAR > SMART MANAGER kan du också lägga till en logotype för alla fakturor i massändring.