Obemannad kassa

Palatin har ett brett sortiment av obemannade kassor.

Kollektomat för kyrkor och samfund.

Givomat för ideella insamlingsorganisationer.

Betalomat för butiker.