Palatin och Tillväxtverket bygger produktdatabas

Palatin har fått stöd från Tillväxtverket för att bygga en svensk branschövergripande produktdatabas ”Hermes”.

Databasen skall samla produkter från leverantörer i olika branscher, sammanställa dessa i en ny generell standard så att eHandlare och retail-butiker enkelt kan få produktdata till sina system. Det är en unik lösning som förenklar uppbyggnaden av IT-system för den som vill sälja på internet eller i butik.

Vi är stolta och glada för att Tillväxtverket ger oss stöd för Hermes-databasen som underlättar digitalisering av svenska företag, konstaterar Palatin.

Ett stort problem för företag när man vill starta eCommerce och point-of-sale försäljning har varit bristen på standard för produktinformation. Varje leverantör har sitt format och ofta har företaget tvingas ägna hundratals timmar av klipp-och-klistra i Excel för att skapa en produktdatabas. Nu löser Hermes detta och företagen kan få färdig information.

https://tillvaxtverket.se/foretag.html