Manual Smart Manager

Ikon för smartmanager

Smart Manager är ett sätt att via en översikt hantera information. Smart Manager ger gör det möjligt att hantera alla poster och fält i ditt Palatin-system. Det finns nio olika översikter:

 • Poster i din blogg
 • Sidor i din webshop
 • Media (bilder och video)
 • Block
 • Produkter
 • Order från kassa och webshop
 • Rabattkoder
 • Användare (personal och kunder)
Smart manager är en funktion för att enkelt massändra poster i Palatin POS

100 poster visas åt gången för att göra programmet snabbt. Du kan öka stegvis med knappen längst ner till vänster under listan.

Alla poster kan editeras direkt i översikten. Du behöver alltså inte öppna enskilda kund-, produkt eller orderfönster ett i taget. Gör alla ändringar du vill och klicka sedan på SPARA-knappen uppe till höger i fönstret.

Anpassa vad översikten visar

Standard visas de viktigaste kolumnerna i varje översikt. Men du kan själv ändra vilka som visas och i vilken ordning de skall visas.

Klicka på INSTÄLLNING-knappen uppe till höger. Då öppnas ett fönster med två kolumner.

Den vänstra visar vilka kolumner som visas (aktiva)och den högra visar vilka som inte visas (inaktiva). Dra och släpp kolumnnamn mellan sidorna för att anpassa översikten. Du kan också ändra ordningen genom att flytta kolumnnamnen upp och ner.

TIPS: Du kan sedan ändra kolumnerna bredd direkt i översikten.

Sökning i en översikt

Längst upp centrerat i fönstret finns alternativen ENKEL SÖKNING och AVANCERAD SÖKNING. Du växlar mellan dem genom att klicka på respektive knapp.

Enkel sökning

Skriv in ett sökbegrepp (ord eller siffror) och tryck ENTER. En allmän sökning i flera fält sker då.

I avancerad sökning kan du styra sökningen till vissa fält, kombinera sökning i flera fält och ange hur sökningen skall ske.

Avancerad sökning

 1. Klicka i sökfältet och välj vilket fält du vill söka i.
 2. Ange hur sökningen skall ske. Om det skall vara ’exakt’, ’innehålla’, ’inte vara’ eller ’inte innehålla’.
 3. Du kan sedan kombinera denna sökning med flera alternativ på samma sätt.

Ändra information direkt i en översikt

Editering direkt i en översikt

Alla poster kan editeras direkt i översikten. Du behöver alltså inte öppna enskilda kund-, produkt eller orderfönster ett i taget. Gör alla ändringar du vill och klicka sedan på SPARA-knappen uppe till höger i fönstret.

TIPS: Om inte ändringar syns skall du klicka på UPPDATERA-knappen uppe till höger i fönstret.

Lägg till ny post

 1. Börja med att välja översikt (produkter, kunder, rabattkoder, order …)
 2. Klicka på PLUS-knappen uppe till höger.
 3. En ny tom rad läggs till överst. Fyll sedan i alla uppgifter direkt på raden.
 4. Avsluta med att klicka på SPARA-knappen.

TIPS: Om inte ändringar syns skall du klicka på UPPDATERA-knappen upp till höger i fönstret.

Kopiera en post

 1. Börja med att välja översikt (produkter, kunder, rabattkoder, order …)
 2. Markera den eller de produkter som du vill kopiera
 3. Klicka på KOPIERA-knappen uppe till höger.
 4. Kopior skapas av samtliga markerade poster.
 5. Avsluta med att klicka på SPARA-knappen .

TIPS: Det är också möjligt att kopiera samtliga produkter i butiken. Men var försiktig med detta då du inte kan backa kopieringen.

Radera poster

 1. Börja med att välja översikt (produkter, kunder, rabattkoder, order …)
 2. Markera den eller de produkter som du vill radera
 3. Klicka på RADERA-knappen uppe till höger.
 4. Efter en kontrollfråga raderas de valda posterna.

Massändring

Funktionen för massuppdatering gör det möjligt att ändra flera produkter, kunder, order … samtidigt.

Massändring för en eller flera poster

Börja med att välja översikt (produkter, kunder, rabattkoder, order …).

Markera sedan de poster som du vill massuppdatera genom att markera dem (kryssa i rutan längst till vänster på raden).

Klicka sedan på MASSUPPDATERA-knappen för att öppna ett fönster där du anger vilken massändring som skall göras för de valda posterna.

Ange din önskade massändring och klicka på UPDATE-knappen.

TIPS: Du kan inte ta tillbaka en massändring. Var alltså försiktig med större ändringar.

Du kan också göra en massändring för samtliga poster i din butik. Även de som du inte kryssat för i steg-2. Välj i så fall alternativet ALLA POSTER I BUTIKEN.

TIPS: Du kan inte ta tillbaka en massändring. Var alltså försiktig med större ändringar.

Exportera data to CSV-fil

 1. Du kan exportera all information till CSV-filer och Excel.
 2. Börja med att välja översikt (produkter, kunder, rabattkoder, order …)
 3. Välj vilka poster som skall exporteras och markera dem.
 4. Klicka på EXPORT-knappen. Då skapas en Excelfil med informationen på din dator.

Klicka här för att komma tillbaka till manual-startsidan.