Ny video om eleqtroPoint

En video som visar hur eleqtroPoint kan revolutionera infrastrukturen för laddning av elfordon