Utvalda av RISE och Energimyndigheten

Palatin har tillsammans med fem andra företag valts ut av Energimyndigheten för internationalisering.