Utvalda av RISE och Energimyndigheten

Palatin har tillsammans med fem andra företag valts ut av Energimyndigheten för internationalisering. Projektet började med en inspirerande föreläsning om ’Translucent Innovation’ av Erik Ronne som är Vice President Innovation på RISE.

Erik Ronne expert på ’Translucent Innovation’

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Lämna en kommentar